Jak długo działają sterydy?

jak długo działają sterydy

Czas działania sterydów

Sterydy anaboliczne to syntetyczne pochodne męskiego hormonu płciowego – testosteronu. Czas działania tego typu preparatów jest bardzo zróżnicowany. Wyrażony może być przez okres biologicznego półtrwania, czyli czas, w którym stężenie preparatu we krwi spada o połowę. Użytkowników sterydów anabolicznych interesują także bardziej praktyczne wiadomości – jak często stosować dany preparat, aby uzyskać pożądane efekty jego działania, jak szybko pojawi się pierwszy efekt? Wszystko zależy od postaci chemicznej preparatu oraz formy jego podania.

Od czego zależy czas działania sterydów anabolicznych?

Sterydy anaboliczne to syntetyczne pochodne testosteronu. Cząsteczka testosteronu może podlegać rozmaitym modyfikacjom struktury cząsteczkowej, co przekłada się na różnice w aktywności biologicznej poszczególnych związków. Rodzaj modyfikacji uzależniony jest od drogi podania sterydu anabolicznego. Preparaty stosowane doustnie wchłaniają się z przewodu pokarmowego i wraz z krwią docierają do wątroby. W wątrobie część związku aktywnego poddawana jest metabolizmowi – i do komórek docelowych dociera dawka preparatu mniejsza od przyjętej. Modyfikacje, jakim poddawane są sterydy anaboliczne przyjmowane doustnie, mają na celu m. in. zminimalizowanie efektu pierwszego przejścia. Pozwala to zwiększyć dawkę aktywną leku oraz wydłużyć czas jego działania. Osiągnąć można to m. in. na drodze estryfikacji w pozycji 17 alfa, co wydłuża okres wchłaniania związku z jelita oraz zwiększa lipofilność, dzięki czemu substancja aktywna trafia do krążenia limfatycznego, omijając wątrobę. Taki sposób modyfikacji pozwolił osiągnąć np. undecylenian testosteronu. Efekt pierwszego przejścia można ograniczyć na drodze alkilacji w pozycji 17 – taką modyfikację zastosowano m. in. w Metanabolu.

Sterydy anaboliczne podawane domięśniowo podlegają modyfikacjom w pozycji 17 beta, dzięki czemu kumulowane są w tkance tłuszczowej, Oznacza to wolniejsze ich uwalnianie i dłuższy czas działania. W taki sposób zmodyfikowany jest m. in. cypionat testosteronu. Sterydy anaboliczne podawanie w postaci zastrzyków pozostają w organizmie na dłużej, gdyż są powoli uwalniane z tkanki tłuszczowej. Oznacza to, że są wykrywalne w organizmie znacznie dłużej niż trwa ich okres półtrwania. Doskonałym przykładem jest cypionat testosteronu – okres półtrwania to około 8 dni, a związek ten może być wykrywalny w organizmie nawet po kilku tygodniach.

Okres półtrwania sterydów anabolicznych

Sterydy anaboliczne podawane w postaci iniekcji działają dłużej niż preparaty zażywane doustnie. Sterydy doustne mają natomiast krótszy czas działania, ale za to efekt po ich podaniu pojawia się szybciej. Różnice w czasie działania poszczególnych sterydów anabolicznych wyrażane są różnymi czasami półtrwania. Okres półtrwania substancji aktywnej to czas, w którym stężenie leku we krwi, surowicy lub osoczu zmniejszy się do połowy wartości początkowej, po zakończeniu fazy wchłaniania i dystrybucji. Okres półtrwania leku nie jest jednoznaczny z czasem jego działania, pozwala natomiast zaplanować cykl dawkowania preparatu. Dzięki temu uniknąć można dwóch niepożądanych sytuacji – przyjęcia zbyt niskiej dawki leku i braku możliwości osiągnięcia pożądanego efektu lub przyjęcia dawki zbyt dużej, co zwiększa ryzyko występowania działań niepożądanych.

Przykładowe okresy półtrwania niektórych sterydów anabolicznych są następujące:

  • propionan testosteronu – około 24 godzin
  • primobolan doustny – około 6 godzin
  • primobolan Depot – około 10 dni
  • cypionat testosteronu – około 8 dni
  • enathat testosteronu – około 5 dni
  • oxandrolon – około 6 – 8 godzin
  • deka durabolin około 6 miesięcy

Podsumowanie – Czas działania sterydów

Podsumowując – sterydy anaboliczne dzielą się na krótko działające i długodziałające. Związki o krótkim czasie działania są związkami szybko działającymi. Są to sterydy anaboliczne do spożycia doustnego, a ich okres półtrwania wynosi od 4 do 48 godzin. Wydłużenie okresu półtrwania leku możliwe jest dzięki estryfikacji pozwalającej na ograniczenie efektu pierwszego przejścia. Sterydy anaboliczne o dłuższym okresie działania to leki podawane drogą iniekcji. Ich czas półtrwania waha się pomiędzy 24 godzinami a kilkunastoma dniami.